Blog Archive

Byadmin

Gemeente Nijkerk

Cultuurmakelaar
Klik hier voor meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Wageningen.

Cultuurbeleid
De vitaliteit van de inwoners is een groot goed. Deze vitaliteit en de grote betrokkenheid  van alle partijen daarbij, worden binnen het thema Energiek ondersteund door verschillende focusambities. Zo wordt er in 2019 gezamenlijk gewerkt aan voorwaarden en condities voor meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de sportverenigingen. Ook worden inwoners en organisaties (via subsidies) ondersteund en gestimuleerd om lokaal activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. In 2019 wordt bezien welke doorontwikkeling in het subsidie- en tarievenbeleid moet plaatsvinden om dit verder te laten groeien. Nijkerk wil haar jeugd maximaal kansen bieden. Dat betekent zorgen voor goed leerlingenvervoer, actieve leerplichtambtenaren die tijdig signaleren en ondersteuning bieden en een goede afstemming met het passend onderwijs. Ook wordt er extra ingezet op de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat kunst en cultuur voor een vitale bevolking ook belangrijk is, start de gemeente o.a. met het versterken van de cultuurparticipatie en cultuureducatie.
Klik hier voor het coalitieakkoord van de gemeente Nijkerk.

Byadmin

Gemeente Wageningen

Cultuurmakelaar
Klik hier voor meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Wageningen.

Cultuurbeleid
Wageningen, City of Life Sciences en Stad der Bevrijding, kleinste universiteitstad van Nederland. Wageningen, 750 jaar jong en vitaal. Een stad vol kennisinstellingen en bedrijven, waar het goed
toeven is voor inwoners en bezoekers. Cultuur is hierin een belangrijke pijler. Door Cultuur kun je meedoen (zelf deelnemen aan en/of kijken naar). Cultuur is voedsel voor de geest! In Wageningen zijn relatief veel toegankelijke vormen van cultuur aanwezig zoals bblthk, Junushoff, ’t Venster, het Leeffestival, Bevrijdingsfestival, poppodia, filmtheaters, Het Depot, etc., waardoor iedereen al op jonge leeftijd in aanraking kan komen met culturele activiteiten.
Klik hier voor een pdf bestand met meer informatie over cultuurbeleid in de gemeente Wageningen.

Byadmin

Gemeente Arnhem

Cultuurmakelaar
Klik hier voor meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Arnhem.

Cultuurbeleid
Arnhem is trots op haar unieke positie op cultuurgebied in Oost-Nederland. De topgezelschappen op het gebied van dans (Introdans), muziek (Het Gelders Orkest) en theater (Toneelgroep Oostpool), het Nederlands Openlucht Museum als een erfgoedtrekker van formaat, Museum Arnhem, hét museum voor (inter-)nationale moderne en hedendaagse kunst én vormgeving van de stad Arnhem, en culturele manifestaties op het gebied van beeldende kunst (Sonsbeek) en mode (State of Fashion) trekken bezoekers uit het hele land en daarbuiten. Bewoners genieten het hele jaar door van de vele culturele activiteiten en evenementen die de stad telt.
Klik hier voor meer informatie over kunst en cultuur in de gemeente Arnhem.

Byadmin

Gemeente Elburg

Cutuurmakelaar
Klik hier voor meer informatie over de cultuurmakelaar in de gemeente Elburg.

Cutuurbeleid
De cultuurmakelaar Elburg wil scholen stimuleren om zelf de regie te voeren over cultuureducatie en hun omgeving hierbij te betrekken. Cultuureducatie maakt onderwijs kleurrijk, concreet en kinderen leren erdoor hun grenzen te verleggen. Klik hier voor meer informatie over sport, cultuur en recreatie in de gemeente Elburg.