Wat is een cultuurmakelaar?

Een cultuurmakelaar verbindt vraag en aanbod binnen het culturele veld van een provincie of gemeente,

Een cultuurmakelaar stimuleert culturele aanbieders en adviseert en begeleidt hen daarin om een goed cultureel aanbod neer te zetten.

Een cultuurmakelaar heeft als belangrijkste taken het verbinden van partijen, bouwen van bruggen, aanjagen van nieuwe projecten en signaleren van nieuwe ontwikkelingen binnen het culturele veld.
Hierbij staat het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende disciplines centraal.

Cultuureducatie vormt een onderdeel van de cultuurmakelaar. Een belangrijk aspect voor de totale ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen een basis voor het zelfvertrouwen en het creatief denken. Ze leren initiatief nemen, samenwerken en het zelf oplossende vermogen groeit.