Provincie Friesland

Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Ameland
Gemeente Dantumadeel Dantumadeel (officieel: Dantumadiel)
Gemeente De Friese Meren (officieel: De Fryske Marren)
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Terschelling
Gemeente Tietjerksteradeel (officieel: Tytsjerksteradiel)
Gemeente Vlieland
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Weststellingwerf