Fondsen

Overzicht van relevante Cultuurfondsen

[bscolumns class=”one_fourth”]

Block Buster Fonds

Screenshot of www.blockbusterfonds.nl
Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville.
Web: www.blockbusterfonds.nl

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_fourth”]

BNG Cultuurfonds

Screenshot of www.bngbank.nl
Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijkse prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed. Tot slot maakt het BNG Cultuurfonds de ‘Avonden Cultuur’ mogelijk die BNG Bank elk jaar organiseert voor relaties.
Web: www.bngbank.nl/cultuurfonds

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_fourth”]

Boeskool Fonds

Screenshot of www.boeskoolfonds.nl
Het Boeskoolfonds heeft als doel om activiteiten op sociaal-cultureel en sportief gebied in Oldenzaal financieel te ondersteunen. Het Boeskoolfonds wordt gesteund door 32 bedrijven verdeeld over allerlei branches. Op de deelnemers pagina kunt u een lijst zien met al onze leden. Op deze website vindt u alle relevante informatie voor het doen van een aanvraag. .
Web: https://www.boeskoolfonds.nl/

[/bscolumns]

[bscolumns class=”one_fourth_last”]

EUREGIO

Screenshot of www.euregio.eu
Ieder jaar vinden op cultuurgebied veel grensoverschrijdende activiteiten plaats. Daarbij horen manifestaties van kunstenaars en musici, theatervoorstellingen, literaire bijeenkomsten, samenwerkingsprojecten tussen musea en de ontwikkeling van gezamenlijke cultuurprogramma’s. Deze culturele veelzijdigheid is bijzonder in het grensgebied, waar twee landen, talen, culturen, ideeën en perspectieven samenkomen. Dit wordt ervaren en gewaardeerd als een verrijking en het concreet beleven van Europa. De genoemde culturele activiteiten kunnen financieel worden ondersteund door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen. Daardoor worden deze vaak pas mogelijk.
Web: www.euregio.eu/nl/vrije-tijd-toerisme/kunst-en-cultuur/

[/bscolumns] [bscolumns class

Overzicht van relevante Cultuurfondsen

[bscolumns class=”one_fourth”]

TanNDemkunst

Screenshot of www.tandemkunst.eu
taNDem is een grensoverschrijdend project dat zich richt op de Duitse en Nederlandse kunstenaars en cultuurmakers uit de EUREGIO. Van 2018 tot 2020 voeren zij in gezamenlijke tandems jaarlijks kunst- en cultuurprojecten uit, waarbij alle uitingsvormen mogelijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van wisselende jaarthema’s.
Web: www.tandemkunst.eu

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_fourth”]

Fonds 21

Screenshot of www.fonds21.nl
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Naast financier, zijn wij daarbij ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen springen wij in op actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren..
Web: www.fonds21.nl

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_fourth”]

Fonds Cultuur + Financiering

Screenshot of www.fondscultuurfinanciering.nl
Fonds Cultuur+Financiering verstrekt Cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen, tegen soepele voorwaarden. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en werken nauw samen met overheden en andere fondsen. Zo kunnen wij cultuurfinancieringen op maat verstrekken tegen lage rentes. Daarmee helpen wij dromen en ambities te verwezenlijken in kunst, cultuur en creatieve industrie.
Web: https://www.fondscultuurfinanciering.nl//

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_fourth_last”]

Fonds voor Cultuurparticipatie

Screenshot of www.lkca.nl
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland. Met onderstaande subsidieregelingen (van 2018 t/m 2020) ondersteunt het Fonds vernieuwende initiatieven voor actieve cultuurdeelname in de vrije tijd.
Web: https://www.lkca.nl/vrije-tijd/geldzaken/subsidieregelingen#

[/bscolumns] [bscolumns class]