Provincie Drenthe

Gemeente Aa en Hunze
Sinds 2010 is in Aa en Hunze de combinatiefunctionaris cultuur werkzaam. In samenwerking met het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur ondersteunt de functionaris lokale culturele verenigingen en het onderwijsveld. Ze legt verbindingen tussen scholen en het culturele veld en organiseert culturele activiteiten in scholen, de naschoolse opvang, vaak samen met andere organisaties.
Meer informatie op:
ww.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_recreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur

Gemeente Assen
Alle kunstwerken en monumenten in Assen zijn in beeld gebracht op één overzichtskaart, compleet met foto’s en achtergrondinformatie.
Dit zijn kunstwerken die voor iedereen zichtbaar zijn in de openbare ruimte of vanaf de weg aan gevels van gebouwen bevestigd zijn. In het overzicht staan ook enkele inpandige kunstwerken die zich in gebouwen bevinden die voor iedereen toegankelijk zij
Meer informatie op:
www.assen.nl/vrije-tijd/kunst
www.cultureelhartassen.nl

Gemeente Borger-Odoorn
In maart 2017 heeft de gemeenteraad het cultuurbeleid vastgesteld voor de periode 2017-2020: ‘Cultuur verbindt!’ De plannen voor het lokale cultuurbeleid zijn gebaseerd op overleggen met culturele partijen. Gezamenlijk  is gekeken naar de rol van cultuur in ons dagelijks leven. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat cultuur een belangrijke manier is om sociaal actief te zijn, om mee te doen in de samenleving. 
Meer informatie op:
www.borger-odoorn.nl/bestuur-en-organisatie/beleidsstukken/beleidsnotas/cultuur.html

Gemeente Coevorden
Cultuur draagt bij aan het gevoel van identiteit, schoonheid, waardering en respect voor het verleden. Als gemeente willen we dat, wat we aan cultuur in onze gemeente hebben, behouden en versterken. Dit willen we omdat cultuur bijdraagt aan het verbeteren van het woon- en werkklimaat. Er is speciale aandacht voor amateurkunst omdat dit van groot belang is voor de sociale binding in de kernen. Hoe we dit willen bereiken en behouden staat in de cultuurnota ‘Andere tijden’. 
Meer informatie op:
www.coevorden.nl/vrije-tijd

Gemeente Emmen
Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor gemeente Emmen. Zo dragen ze bij aan Emmen als gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en krijgt de economie een impuls door alle kunst en cultuuractiviteiten. Maar kunst en cultuur zijn meer. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van talenten, stimulering van de fantasie en het vertellen van een verhaal op unieke en eigen wijze. Om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren, hebben we in overleg met culturele organisaties bepaald op welke speerpunten we de komende vier jaar in gaan zetten. Deze speerpunten zijn vastgelegd in de Cultuurnota Van Goede Grond 2018 – 2021.
Meer informatie op:
gemeente.emmen.nl/winkelen-sporten-en-vrije-tijd/cultuur/cultuurnota
vangoedegrond.nl

Gemeente Hoogeveen
Hoogeveen heeft een breed cultureel aanbod. Om de huidige culturele infrastructuur op peil te houden, zijn vernieuwingen en samenwerking belangrijke aandachtspunten binnen het cultuurbeleid voor de komende jaren.
Meer informatie op:
www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Beleid_en_visie/Cultuur_kadernota_concept

Gemeente Meppel
Zin in hedendaagse kunst in een historische omgeving? Ga dan eens naar kunsthuis Secretarie in het hartje van Meppel en aanschouw hoe oud en nieuw te combineren zijn.
Meer informatie op:
www.meppel.nl/Inwoner/Sport_Vrije_tijd/Kunst_cultuur

Gemeente Midden-Drenthe

Hieronder vindt u de cultuurnota 2015 – 2020 van gemeente Midden-Drenthe. De beleidsregels die hieruit voortvloeien kunt u ook downloaden.
Meer informatie op:
www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=6076&mAlle=J

Gemeente Noordenveld

Op naar een toekomstbestendige bibliotheek in Noordenveld Culturele Jaarverslagen Uitvoeringsplan Cultuurnota Cultuurnota 2009 – 2014
Meer informatie op:
www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/documenten_en_beleid/cultuurbeleid/

Gemeente Westerveld

Wilt u een activiteit organiseren op het gebied van kunst en cultuur? Een expositie houden? Of een historisch boekwerk maken? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een subsidie van de gemeente. In de uitvoeringsregeling Kunst en cultuur kunt u lezen wanneer uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie.
Meer informatie op:
www.tynaarlo.nl/cultuur

Gemeente De Wolden

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met kunst en cultuur? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.
Meer informatie op:
www.dewolden.nl/direct-regelen/onderwerpen-a-z_43776/product/kunst-en-cultuur-subsidiebeleid_299.html